Listen to free Jan Peter — Twarda Wiara

Lyric

„Stünde ich wieder am Anfang, würde ich wieder handeln, wie ich gehandelt habe, auch wenn ich wüßte, daß am Ende ein Scheiterhaufen für meinen Flammentod stünde. Gleichgültig was Menschen tun, dereinst stehe ich vor dem Richterstuhl des Ewigen. Ihm werde ich mich verantworten, und ich weiß, er spricht mich frei.“

(„If I were to begin all over again, I would act just as I have acted, even if I knew that in the end I should meet a fiery death at the stake. No matter what people may do, one day I shall stand before the judgment seat of God eternal. I will answer to him, and I know that he will absolve me.“)

[Rudolf Walter Richard Heß.]

Teraz choæ tutaj Ciebie nie ma Wiatr wieje w stronê minionyc dni Chwil, które najważniejsze Chwil, które nisły z sobš...

Zdradzony wœród tak wielu ludzi. Którzy bez wiary dalej szli - Skazany na cierpienia duszy, jak osaczony samotny wilk!

W Twoim oknie kraty nigdy już nie stanš. Na Twoim grobie kwiaty zniesione przez niezłomnych. Pamiêæ to twarda skała, wœród naszej wspólnej wiary. Wiary, która przetrwała w nas po dzisiejsze czasy!

Spandau jest wrogiem tej idei. Która głêboko siedzi w nas. To złe wspomnienie dla żołnierzy. Których przyjaciel skonał na tle wiêziennych œcian. A teraz stoisz tuż przy armii. Która przywróci poprzedni ład I krokiem dumnym pójdziesz z nami. By Rasa, Krew I Ziemia niezmienne mogły trwaæ!

W Twoim oknie kraty nigdy już nie stanš. Na Twoim grobie kwiaty zniesione przez niezłomnych. Pamiêæ to twarda skała, wœród naszej wspólnej wiary. Wiary, która przetrwała w nas po dzisiejsze czasy!

W Twoim oknie kraty nigdy już nie stanš. Na Twoim grobie kwiaty zniesione przez niezłomnych. Pamiêæ to twarda skała, wœród naszej wspólnej wiary. Wiary, która przetrwała w nas po dzisiejsze czasy!

W Twoim oknie kraty nigdy już nie stanš. Na Twoim grobie kwiaty zniesione przez niezłomnych. Pamiêæ to twarda skała, wœród naszej wspólnej wiary. Wiary, która przetrwała w nas po dzisiejsze czasy!

Other tracks

00:00
/
00:00